سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان

مشتری گرامی، لطفا مراحل ثبت شکایت را تا مرحله ثبت نهائی و دریافت کد رهگیری ادامه دهید، درغیر این صورت به شکایت شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مشخصات فردی

اطلاعات تماس

ثبت شکایت

توضیح : در انتخاب و به خاطر سپردن رمز عبور دقت فرمایید. از این رمز جهت پیگیری های بعدی استفاده خواهد شد
بله خیر
  
فایل های مجاز عبارتند از : JPG , GIF , PNG , PDF